efr Afgelopen vrijdag 20 September heeft er in Den Haag een demonstratie plaats gevonden tegen de verregaande bezuinigingen die kabinet Rutte doorvoert. Hierbij waren verschillende van onze vrijwilligers aanwezig als ehbo’ers. Dit is gemeld aan de aanwezige agenten.

De demonstratie is vreedzaam verlopen tot ongeveer 18.30 uur. Er werd omgeroepen dat de demonstranten moesten vertrekken. De M.E. had de groep echter al omsingeld en stond demonstranten niet toe om aan het verzoek gehoor te geven. Een van onze vrijwilligers is tegen de vlakte geslagen door een agent toen ze probeerde te vertrekken. Hier hebben we beeldmateriaal van.

Hierop hebben onze vrijwilligers zich afgezonderd van de groep om duidelijk te maken dat ze er geen onderdeel van uitmaakten. Vervolgens is de M.E. met grof geweld mensen gaan arresteren. Twee van onze vrijwilligers zijn hierbij verwond. Tijdens hun hechtenis is deze mensen medische hulp geweigerd.

Beide vrijwilligers moesten na hun vrijlating naar de eerste hulp voor de door de politie toegebrachte letsels. Het verwondings totaal was een gekneusde nekwervel, een hersenschudding, twee gekneusde polsen en psychisch trauma met crisis tot gevolg.

Stichting Humanity4all is ontstelt over de gang van zaken. Wij proberen deze demonstraties voor iedereen veiliger te maken door ehbo’ers en materiaal te verschaffen. Deze mensen zijn net zo goed voor de demonstranten als voor de agenten aanwezig. Het is het verleden meerdere keren voorgekomen dat agenten een beroep op ons moesten doen.

Wij vinden het niet kunnen dat er met geweld gereageerd wordt op een groep mensen die op een vreedzame wijze hun recht op demonstratie uitvoeren. Dat hierbij hulpverleners verwond worden is een schande.

Wij hopen dat politie Overbosch en regio Haaglanden bereid zijn om over dit incident met ons in gesprek te gaan om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen.

Bron: http://www.humanity4all.nl/blog/2013/09/24/politiegeweld-jegens-hulpverleners/

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Name (required)

Email (will not be published) (required)

Website